Surat Oral Samvat 2079

   Note : NA student may not consider.

Rank Student Exam Mark Obtain Mark Photo
ધો. ૧
1
Kiara Ashishbhai Parekh (Id : 10252)
Surat-dharanidhar Jain Pathshala
100.00 100.00
1
Dhyan Rushi Vidani (Id : 10113)
Guru Gautamswami Pathshala
100.00 100.00
1
Praavya Viral Van (Id : 10117)
Surat- Shree Aagamodharak Jain Pathshala
100.00 100.00
2
Navya Kalpesh Gandhi (Id : 10273)
Shree Pashwanagar Complex Jain Pathshala
100.00 98.00
2
Jinansh Hardik Shah (Id : 10296)
Western Somchintamani Jain Pathshala
100.00 98.00
3
Merushi Kaitik Shah (Id : 10343)
Surat-shree Kunthunath Jin Pathsala
100.00 97.00
3
Vrudhi Tusharbhai Magvani (Id : 10176)
Guru Gautamswami Pathshala
100.00 97.00
3
Vinni Sachin Shah (Id : 10046)
Surat-shree Kunthunath Jin Pathsala
100.00 97.00
ધો. ૨
1
Kayna Brijeshbhai Shah (Id : 9555)
Surat- Siddhi Bhadrankar Suri Pathshala
100.00 97.00
2
Tanisha Sanjay Jain (Id : 10315)
Shree Guru Gautam Pathshala-adajan
100.00 91.00
3
Vruddhi S Vidani (Id : 10169)
Guru Gautamswami Pathshala
100.00 84.00
ધો. ૩
1
Het Dharmeshbhai Shah (Id : 10268)
Surat-dharanidhar Jain Pathshala
100.00 100.00
1
Dravy Tusharbhai Magvani (Id : 10175)
Guru Gautamswami Pathshala
100.00 100.00
2
Haiya Hiren Ladhani (Id : 10244)
Surat- Diwalibaug Gyandayini Pathshala
100.00 98.00
3
Prisha Jay Shah (Id : 10135)
Surat- Guru Gautam Pathshala
100.00 95.00
ધો. ૪
ધો. ૫
1
Granth Sanjay Sanjaymorakhiya (Id : 2599)
Surat- External Student
100.00 78.00
ધો.૬
Total Visit

444219