Ahmedabad-oral 2078 Part 2

   Note : NA student may not consider.

Rank Student Exam Mark Obtain Mark Photo
ધો. ૧
1
Panash Paras Sanghvi (Id : 5404)
Mithakhali-shree Rajendrasuri Jain Aaradhna Bhavan
100.00 81.00
2
Namya Divya Shah (Id : 7582)
Mithakhali-shree Rajendrasuri Jain Aaradhna Bhavan
100.00 68.00
ધો. ૨
1
Kavish Jay Shah (Id : 5263)
Vasna - Gautam Swami Jain Pathshala
100.00 96.00
2
Sonal Krunal Shah (Id : 6191)
Shree Satva Jain Pathshala
100.00 94.00
3
Riyan Nilesh Shah (Id : 6348)
Pankaj - Shree Vajraswami Pathshala
100.00 93.00
ધો. ૩
1
Badal Mittal Shah (Id : 4199)
Vasna - Shree Lavanya Jain Pathshala
100.00 95.00
2
Hem Hiteshkumar Shah (Id : 5662)
Satellite - Kanchanbhumi Jain Pathshala
100.00 94.00
3
Diva Priyank Sanghv (Id : 5603)
Mitha Khali - Rajendrasuri Pathshala
100.00 93.00
3
Chahat Mittal Shah (Id : 4200)
Vasna - Shree Lavanya Jain Pathshala
100.00 93.00
ધો. ૪
1
Tatva Nirvanbhai Shah (Id : 784)
Paldi - Shree Lakshmivardhak Pathshala
100.00 98.00
1
Dhanya Pritesh Shah (Id : 2002)
Vasna - Shree Bhuvanbhanu Suri Jain Gyanshala
100.00 98.00
1
Dev Kumarpal Shah (Id : 2053)
Vasna - Shree Bhuvanbhanu Suri Jain Gyanshala
100.00 98.00
2
Prancy Bhaumikbhai Teli (Id : 4736)
Vasna - Shree Bhuvanbhanu Suri Jain Gyanshala
100.00 94.00
3
Hiya Devang Mehta (Id : 4466)
Vasna - Shree Bhuvanbhanu Suri Jain Gyanshala
100.00 92.00
3
Neevan Deepal Shah (Id : 5907)
Vasna Arihant Parshv Shanti Jain Sangh (reva Sangh) Pathshala
100.00 92.00
ધો. ૫
1
Shlok Priyankkumar Desai (Id : 1550)
Naranpura - Tapovan Vidhyalaya
100.00 97.00
2
Dhriti Ravibhai Shah (Id : 1625)
Pankaj - Shree Vajraswami Pathshala
100.00 96.00
2
Tanya Minesh Shah (Id : 2359)
Devki Nandan - Shree Vajraswami Pathshala
100.00 96.00
3
Nishra Jaimin Bhansali (Id : 1360)
Mitha Khali - Rajendrasuri Pathshala
100.00 89.00
ધો.૬
1
Namya Minesh Shah (Id : 2358)
Devki Nandan - Shree Vajraswami Pathshala
100.00 100.00
2
Moksha Alpesh Bhai Shah (Id : 1899)
Vasna - Shree Bhuvanbhanu Suri Jain Gyanshala
100.00 96.00
2
Moksh Vijay Shah (Id : 2005)
Vasna - Shree Bhuvanbhanu Suri Jain Gyanshala
100.00 96.00
3
Tanvi Munjal Bhai Shah (Id : 1670)
Godavari-shrimad Buddhisagar Jain Pathshala
100.00 92.00
ધો ૭
1
Niyati Dipeshkumar Shah (Id : 339)
Paldi - Ratnatrayi Aaradhana Pathshala
100.00 100.00
ધો. ૮
1
Dhruva Hetalbhai Shah (Id : 1914)
Godavari-shrimad Buddhisagar Jain Pathshala
100.00 89.00
Total Visit

324449